Nyhedsarkiv

 

2021
Pga. anlægsarbejder, lukker vi desværre for en del af drikkevandsforsyningen til Studstrup onsdag den 3.11.21 i tidsrummet 9.30 – 12.00. Aflukningen påvirker Præstekravevej, Ibisvej og Lomvievej. 
Pga. akutte ledningsproblemer, er vi desværre nødt til at lukke for vandet i området omkring T-krydset mellem Sanatorievej og Ny Studstrupvej. Vi forventer, at arbejdet er afsluttet senest kl.15 i dag torsdag 28.10.21.

Studstrup Vand afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. august 2021 kl 19.00 i Fælleshuset, Grønmosegård, Studstrupvej 13, 8541 Skødstrup. Der skal træffes endelig beslutning om fusion med Løgten Skødstrup Vandværk.

Studstrup Vand afholder generalforsamling onsdag den 30. juni 2021 kl. 19.00 i Fælleshuset, Grønmosegård, Studstrupvej 13, 8541 Skødstrup
Vandforsyningen til dele af Ibisvej, Lomvievej og Præstekravevej bliver afbrudt pga. ledningsarbejde torsdag den 3. juni 2021 fra kl. 10.00 til ca. kl. 12.00. 
Vandforsyningen bliver afbrudt i dele af Studstrup mandag 12.4.21 kl. 9:30-14:00 pga. ledningsarbejde. 
Vandforsyningen bliver afbrudt i dele af Studstrup tirsdag 23.3.21 kl. 9:30-15:00 pga. ledningsarbejde. 
Pga. ledningsarbejde er der 3. marts 2021 lukket for vandet i dele af Studstrup først på dagen.
2020

I starten af august 2020 begynder vi at omlægge gamle vandledninger og sætte nye stophaner flere steder i Studstrup - læs mere i formandsberetningen her. 

Omlægningen er nødvendig, da vandforsyningen til de i alt 18 berørte ejendomme sker via gamle stikledninger, der krydser andre folks grunde. I den nuværende situation vil der derfor kunne opstå følgende problemer ved et evt. brud på ledningerne:

• Vi kan risikere at skulle grave en eller flere naboers haver op for at lokalisere bruddet
• Hvis der ikke er plads til at få maskiner ind på grunden, vil gravearbejdet skulle udføres manuelt med håndskovl
• Det kan blive nødvendigt at lukke for vandet til et større område i længere tid

De berørte husejere er blevet underrettet og vi beklager de gener, som arbejdet evt. måtte medføre for resten af byen.

Vandforsyningen bliver afbrudt mandag 14.9.20 kl.10-14 på hele Edderfuglevej samt dele af Ønsbækvej og Sanatorievej. Vi beklager de gener, det måtte medføre.

Studstrup Vand indkalder hermed til generalforsamling torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.00 i klubhuset ved boldbanen. Se indkaldelsen med dagsorden her.

Såfremt det på grund af Corona-situationen ikke er muligt at afholde generalforsamlingen i klubhuset, vil den blive flyttet til en anden lokalitet. Skulle dette heller ikke være muligt, vil generalforsamlingen blive gennemført online. Nærmere besked følger.

Vi anbefaler at man følger situationen på www.studstrupvand.dk i dagene op til generalforsamlingen.

I forbindelse med generalforsamlingen vil alle sikkerhedsforskrifter naturligvis blive overholdt.

Vandforsyningen til Edderfuglevej bliver afbrudt (pga. ledningsbrud) torsdag den 30. april 2020 fra kl. 10.00 til ca. kl. 12.00. Vi beklager de gener, det medfører.

Tirsdag den 28. april 2020 vil der være lukket for vandet i HELE Studstrup i tidsrummet kl.10-13 pga. nødvendige reparationer. Vi beklager de gener, det måtte medføre. 

Studstrup Vand skulle have afholdt generalforsamling torsdag den 20. marts 2020 (se dagsordenen her), men på baggrund af den aktuelle situation med Corona-virus, bliver vi desværre nødt til at aflyse.

Der vil blive udsendt en ny indkaldelse i løbet af 2020, når myndighederne vurderer, at det igen vil være forsvarligt at forsamles.

Der kan forekomme driftsforstyrrelser af vandforsyningen til Præstekravevej og Ibisvej tirsdag den 21. januar 2020 fra kl. 10.00 til ca. 13.00. Vi beklager de gener det medfører. 
2019

09.10.19

Vandforsyningen til Præstekravevej 30 - 34 bliver afbrudt grundet udskiftning af stophane torsdag den 10/10-19 fra ca. kl.10.00 til kl. 14.00. 

14.07.2019
På baggrund af Danske Vandværkers anbefaling, har Studstrup Vand fået analyseret for pesticidresten chlorothalonil-amidsulfonsyre i vandet fra både boringer og vandværk. Resultatet af analyserne viser, at stoffet ikke findes i vores vand - se analyseresultaterne under Vandkvalitet på www.studstrupvand.dk
08.07.2019
Pga. en overgravet vandledning, er vandforsyningen i øjeblikket afbrudt til området omkring Ønsbækvej, Sanatorievej, Præstekravevej m.fl. 
01.03.2019
Studstrup Vand afholder generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 19:00 i klubhuset ved boldbanerne.
2018
20.03.2018.
Vandforsyningen til hele Studstrup bliver afbrudt tirsdag den 20. marts 2018 fra kl. 10.00 til ca. kl. 13.00 pga. reparation på Studstrup Vandværk. 
01.03.2018
Studstrup Vand afholder generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19:00 i klubhuset ved boldbanerne.
2017
På baggrund af Miljøstyrelsens udmelding 31. august 2017, har Studstrup Vand sørget for, at der er blevet udtaget ekstra analyser for desphenyl-chloridazon. Analyseresultaterne viser, at stoffet ikke er fundet i vores vand. 
2016
24.06.2016.
Der har været et større brud på en vandledning ved Studstrupvej 23. Det var derfor nødvendigt at lukke for vandet i området det meste af fredag formiddag. Efter reparationen kunne hullet desværre ikke lukkes pga. de store vandmængder, men det vil blive lukket snarest muligt - vi beklager generne.
04.04.2016
Tirsdag den 5. april 2016 i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 10.00 bliver vi nødt til at lukke kortvarigt for vandet. Området er igen Edderfuglevej fra nr. 9 og 10. Vi beklager endnu engang ulejligheden. Denne besked er også udsendt via SMS til tilmeldte forbrugere.
29.03.2016
Onsdag den 30. marts 2016, i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 11.00, afbrydes vandet i korte perioder, da vi er i gang med at checke systemet igennem for test af lukkeventiler. Berørte områder er planlagt til at være: Edderfuglevej, Ibisvej og Lomvievej. Vi beklager ulejligheden. Denne besked udsendes også via SMS til tilmeldte forbrugere.
2015
16.06.2015
Renovering af vandledning på Studstrup Strandvej 19-41, Periodisk lukning for vand. Læs mere her!
Generalforsamling
Onsdag den 18. marts 2015 kl. 19:30 afholder vandværket ordinær generalforsamling i Fælleshuset på Grønmosegård, Studstrupvej 13. Regnskab og nyt takstblad kan hentes under punktet Om vandværket.
Invitation
16.02.2015
Renovering af Præstekravevej
Som følge af renovering af vandledning på Præstekravevej, vil der forekomme driftsforstyrrelser tirsdag den 17. februar 2015 i tidsrummet 9.00 – 16.00 Følgende veje/områder bliver berørt:
Præstekravevej 23 -37 samt 42 – 48
Ønsbækvej 23A, 23B, 31-39 samt 14, 16A og 16B
Studstrup Strandvej
Stenvendervej
Mågebakken
Vibeengen
Blishønevej
Havbakkevej
Strandløbervej
2013
Nye vandmålere
Ifølge lovgivningen er det nu tid til udskiftning af vandmålerne i Studstrup. Vandmåleren og udskiftning er gratis. Men ventiler eller haner før og efter måleren skal virke, hvorfor det vil være en god ide at afprøve disse inden udskiftningen. Hvis de ikke virker, skal forbrugeren selv betale for ekstraudgiften. Du kan derfor indenfor den nærmeste tid forvente at få besøg af vores VVS- mand, og et brev i din postkasse om tidspunkt for udskiftning. Du kan eventuelt kontakte bestyrelsen.
2. oktober 2012
Til forbrugerne som bliver berørt grundet renoveringen af vandledningen på Blishønevej. Der lukkes for vandet den 8. og 9. oktober. Læs mere her!
22. september 2012
Info til beboere på Blishønevej! Vandforsyningen skal renoveres. Læs mere her!
5. juni, 2012 - Driftforstyrrelser
Der konstateret brud på vores vandledning på Blishønevej og vi har konstateret problemer med 2 stophaner på samme vej. Det vil tage et par dage at reparere. Undervejs vil vi evaluere om hele hovedledningen skal renoveres.
For at mindske antallet af forbrugere, der vil blive generet af lukningen af vandet, etablerer vi en stophane ved indgangen til Blishønevej.
Der kan derfor i denne uge være forekomster af aflejringer i vandet, når I åbner for vandet. Hvis I konstaterer urenheder i vandet, skal I lade vandet løbe i ca. 10 minutter.
Lukning af vand Onsdag den 6. juni mellem kl. 9 og 15:
* Blishønevej
* Mågebakken
* Strandløbervej
* Studstrup Strandvej 23-41
* Vibeengen

Torsdag den 7. juni mellem kl. 9 og 15:
* Blishønevej

Fredag den 8. juni mellem kl. 9 og 15:
* Blishønevej
12. december, 2011 - Vinder af logokonkurrence
logo Studstrup Vand har nu fundet en vinder af den logokonkurrence, vi udskrev i august. Konkurrencen blev vundet af Poul Bechager Pedersen, Vibeengen 4. Poul ønskes tillykke og vil snarest få overdraget 3 flasker god rødvin.
28. november, 2011
Meddelelse om driftforstyrrelser
Den 02.12.11 pga skylning af ledningsnettet samt den 05.12.11 pga omkobling vedr. nødforsyningsledning.
7. november, 2011
Løgten-Skødstrup hjælper Studstrup med rent vand
Artikel i Lokalavisen
14. november, 2011
Meddelelse om driftforstyrrelser
På grund af omlægning af elkabler, vil vandforsyningen være afbrudt den 17.11.2011 mellem kl. 13 og 14! Læs mere her!
25. oktober, 2011 - Uregelmæssigheder i driften
Som følge af det arbejde der nu skal foregå med at etablere nødforsyningsledning kan der forekomme små lejlighedsvise uregelmæssigheder i vandforsyningen i forbindelse med ombygning, elektrikerarbejde, rørarbejde mm. Arbejdet forventes at være overstået den 16. december og i ugen derefter skal der køres test på anlægget. Vi påregner dog at kunne informere i god tid hvis der vil forekomme større afbrydelser i vandforsyningen. Læs mere om nødforsyningsledningen i afsnittet Nødforsyning.
I forbindelse med anlægning af cykelsti skal der også omlægges stikledninger og det forventes at foregå mellem mandag den 31 oktober og torsdag den 3. november. Vi forventer at kunne arbejde uden at afbryde vandforsyningen men i tilfælde af uforudsete hændelser kan dette blive nødvendigt.
12.09.2011 - Logokonkurrence
Bestyrelsen har valgt at forlænge fristen på den tidligere udskrevne konkurrence om et nyt logo til Studstrup Vand. Konkurrencen blev tidligere udskrevet på www.studstrup.dk. Fristen for at modtage forslag til et nyt logo forlænges hermed til d. 15. oktober 2011. Kom med et innovativt bud på hvordan du synes at Studstrup Vand skal tegnes fremover. Send dit bud på e-mail ved at klikke her eller put dit forslag i postkassen på Edderfuglevej 33.
Her er konkurrencen som den oprindelig blev offentliggjort på www.studstrup.dk:
Nyt navn, nyt logo og ny hjemmeside Kære forbruger! Studstrup Strand Vandværk har skiftet navn til Studstrup Vand. Det sker som et led i en proces hvor vi i bestyrelsen vil trimme vandværkets organisation ind til de udfordringer, vi vil blive mødt med i fremtiden … og vi har brug for din hjælp! Til at starte med skal vi have fundet et logo og vi laver derfor en logo-konkurrence blandt alle forbrugere. Logoet vil blive præsenteret på hjemmesiden, på brevpapir etc. og vil tegne Studstrup Vand fremover. Den eneste nogenlunde faste regel er at temaet for logo´et skal repræsentere begge dele af navnet Studstrup Vand så fat tegnepennen og kom med dine idéer. Send dit forsag til Studstrup.vand@gmail.com senest d. 30. august og deltag i konkurrencen om 3 flasker god rødvin*. Men logo er ikke den eneste forandring I som forbrugere vil opleve. Udover navneskifte og logo vil fremtiden byde på bl.a. ny informativ hjemmeside for vandværket, projektering af nødforsyningsledning, digital indberetning af måleraflæsning, øget informationsniveau til forbrugerne og meget mere. Med venlig hilsen Bestyrelsen, Studstrup Vand v. Formand Bjarne Sørensen
16.09.2011 - Gennemskylning af ledningsnet - opdateret
Oplevede du gener eller besværligheder omkring skylningen af ledningsnettet hører vi gerne fra dig. Skriv til os ved at klikke her! Mandag d. 19/9 mellem kl. 9.30 og 10.30 gennemskylles vandværkets ledningsnet. Bemærk venligst at der i den forbindelse kan forekomme misfarvet vand hos enkelte forbrugere grundet ændrede stømningsforhold i ledningsnettet. Konstaterer du misfarvet/brunligt vand så gennemskyl din installation ved at lade en vandhane løbe indtil vandet igen er klart. Det misfarvede vand er ikke sundhedsskadeligt. Hvis vandet ikke bliver klart efter gennemskylning, så kontakt vandværket på tlf. 7020 4727.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies