Eftergivelse af vandafgift

Vandspild kan blive en rigtig dyr oplevelse. Hvis uheldet er ude, og der er lækket vand fra en skjult installation, er der mulighed for at få refunderet både vandafgiften og vandværkets del af vandprisen. Men der skal være tale om læk fra en skjult installation, og der skal være tale om en privat forbruger.

Reglerne er fastsat i skattelovgivningen, og der skal ansøges om fritagelse for betaling af vandet.

Ansøgningen udfyldes af forbrugeren og attesteres af den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Det er vandværket, der enten afviser eller godkender ansøgningen.

Eftergivelse af kravet

Hvis kravet eftergives, skal det trækkes fra det anslåede årlige forbrug tillagt en selvrisiko på 300 m3.

Vandværket skal opbevare de godkendte ansøgninger, som dokumentation overfor SKAT, ligesom ansøgningerne  indgår i vandværkets regnskab.

Retningslinjer for refusion

Refusion gives i henhold til ”Lov om afgift af ledningsført vand”.

  • Der ydes kun refusion, hvis der er tale om brud på en skjult installation.
  • Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.
  • Der ydes kun refusion af samme årsag én gang.
  • Hvis vandforbruget er betalt af lejerne, skal en eventuel refusion viderebetales til lejerne.
  • Der ydes kun refusion for ejendomme til boligformål.
  • Der ydes kun refusion for indeværende forbrugsår.
  • Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens normale vandforbrug tillagt en selvrisiko.
  • Selvrisikoen udgør 300 m3 for statsafgift på vand, vandprisen og for vandafledningsbidraget.

Bemærk

For at være berettiget til at modtage tilbagebetaling, skal du dokumentere, at skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør. 

Du skal udfylde en formular (se link nedenfor), hvis du ønsker refusion som følge af brud.

* Formular til refusion ved brud
* Lovbekendtgørelse


Den udfyldte formular sendes til kassereren eller lægges i formandens postkasse - oplysninger kan hentes her.

Cookie

Denne hjemmeside bruger cookies (også fra 3. part) til at forbedre din brugeroplevelse til statistik, huske dine indstillinger, og trafikmåling. Du accepterer det ved at klikke videre på siden. Læs mere om vores brug af cookies, herunder samt hvordan du fravælger brug af cookies.

 Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies